Friday, 30/07/2021 - 03:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Vạn Thọ

Sáng kiến kinh nghiệm “ Một số biện pháp nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ phù hợp với điều kiện thực tế trường Mầm non Vạn Thọ”

Nâng cao năng lực cho giáo viên mầm non trong việc tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương là rất quan trọng và cần thiết bởi phát triển ngôn ngữ của trẻ là yếu tố quyết định tới sự phát triển toàn diện và khả năng học tập suốt đời, sự thành công trong tương lai của trẻ. Việc bồi dưỡng phát triển năng lực chuyên môn về ngôn ngữ cho giáo viên có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giảng dạy tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho  trẻ ở cấp học mầm non. Đặc biệt tại trường mầm non Vạn Thọ.

Nâng cao năng lực cho giáo viên mầm non trong việc tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương là rất quan trọng và cần thiết bởi phát triển ngôn ngữ của trẻ là yếu tố quyết định tới sự phát triển toàn diện và khả năng học tập suốt đời, sự thành công trong tương lai của trẻ. Việc bồi dưỡng phát triển năng lực chuyên môn về ngôn ngữ cho giáo viên có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giảng dạy tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở cấp học mầm non. Đặc biệt tại trường mầm non Vạn Thọ. Để tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non đảm bảo các điều kiện về tổ chức môi trường hoạt động, nội dung và phương pháp giáo dục khuyến khích được sự tham gia của mọi trẻ trong nhóm lớp, với đặc điểm của trẻ; đáp ứng được nhu cầu, hứng thú của trẻ; hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho trẻ trên cơ sở khai thác và phối hợp được các yếu tố văn hóa, xã hội, gia đình và cộng đồng tại địa phương sao cho phù hợp nhất. Điều này được thể hiện trong xây dựng kế hoạch giáo dục, thiết kế môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ, đánh giá cũng như các hoạt động phối hợp với gia đình và cộng đồng cần được xem xét và điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tế đơn vị. Vì vậy tôi mạnh dạn chọn sáng kiến. “ Một số biện pháp nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ phù hợp với điều kiện thực tế trường Mầm non Vạn Thọ” để nghiên cứu.

Điểm mới của sáng kiến là sáng kiến đã đưa ra các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn giúp cho giáo hiểu được tầm quan trọng trong việc dạy trẻ phát triển ngôn ngữ trong nhà trường, giáo viên biết cách xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ phù hợp, linh động, sáng tạo hơn, hiệu quả tốt hơn. Đối với trẻ giúp trẻ mạnh dạn tự tin hơn, hứng thú tham gia nhiệt tình vào các hoạt động, phát âm chuẩn hơn, rõ ràng, mạch lạc…

Sáng kiến:“ Một số biện pháp nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ phù hợp với điều kiện thực tế trường Mầm non Vạn Thọ” lần đầu tiên được áp dụng đối với giáo viên trường Mầm non Vạn Thọ, các biện pháp của sáng kiến chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy tắc, quy phạm bắt buộc phải thực hiện và chưa được công khai trên các văn bản, sách báo, giáo trình, tài liệu kỹ thuật trong nhà trườngvà trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4.2. Cơ sở khoa học

Nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ phù hợp với địa phương trước hết giáo viên là dạy trẻ phát âm đúng, rõ ràng, chuẩn tiếng mẹ đẻ; phát triển vốn từ; dạy trẻ nói đúng ngữ pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc; sau đó là bước đầu làm quen với chữ viết ngôn ngữ viết; chuẩn bị nền tảng vững vàng cho trẻ bước vào giai đoạn học tập ở tiểu học. Người giáo viên mầm non có ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài tới nhân cách của từng trẻ. Mỗi lời nói, cử chỉ, hành vi của bản thân cô giáo mầm non cũng là trực quan sinh động tác động trực tiếp tới trẻ. Toàn bộ vốn tri thức, kỹ năng, niềm tin những nỗ lực chuyên môn của một người giáo viên mầm non sẽ ảnh hưởng vô cùng to lớn tới lớp trẻ em đang ở độ tuổi phát triển mạnh mẽ, đáp ứng một trong 5 lĩnh vực giáo dục phát triển trọng tâm của toàn bộ chương trình mầm non mà còn quyết định việc các hoàn thành nhiệm vụ chung của giáo dục mầm non có ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài tới nhân cách của từng trẻ. Mỗi người giáo viên cần phải có được mức độ năng lực nhất định để thực hiện nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ của mình. Kiến thức, kỹ năng thái độ của người giáo viên về hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ là nền tảng, những hoạt động lao động cụ thể như lập kế hoạch giáo dục phát triển ngôn ngữ tổ chức môi trường lớp học, tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ, tương tác với trẻ…

Sáng kiến đưa ra phù hợp với giáo viên giúp giáo viên hiểu trẻ hơn, đồng thời linh hoạt, sáng tạo hơn trong công việc, giáo viên được tăng cường nhận thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm và phù hợp với bối cảnh thực tế đơn vị, cũng giúp cho giáo viên có cơ hội tăng cường hiểu biết của bản thân về văn hóa, xã hội, các nguồn lực cho giáo dục mầm non tại địa phương nơi mình công tác. Xây dựng được các mối quan hệ hợp tác tích cực với phụ huynh học. Đối với trẻ phát triển ngôn ngữ phù hợp với khả năng của từng cá nhân trẻ, trẻ mạnh dạn tự tin, hòa đồng hợp tác với các bạn, ứng xử có phù hợp, có văn hóa với cô giáo, các bạn, với bố mẹ ông bà.

Cấu trúc của sáng kiến: Sáng kiến kinh nghiệm đảm bảo cấu trúc đúng thể thức văn bản, ngôn ngữ dễ hiểu, đảm bảo tính khoa học.

4.3. Tính thực tiễn:

4.3.1. Thực trạng về việc nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ phù hợp với điều kiện thực tế trường Mầm non Vạn Thọ.

Trong năm học 2020-2021 nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng cho giáo viên tại đơn vị như tổ chức chuyên đề, thao giảng….. cho giáo viên, cùng giáo viên chia sẻ những thuận lợi khó khăn mà từng đồng chí còn gặp phải, cùng nhau đưa ra những hướng giải quyết, hiệu quả nhất. Mỗi đồng chí giáo viên luôn nêu cao tinh thần tự học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp học nâng chuẩn, qua trường bạn, qua đồng nghiệp.

Thực tế tại đơn vị trường mình tôi thấy một số giáo viên đôi khi sử dụng ngôn ngữ địa phương, trẻ còn nói lắp, nói ngọng, chưa phát âm chuẩn. Chưa được đồng đều, hiệu quả trên trẻ chưa cao. Vì vậy tôi thường xuyên thăm lớp dự giờ, giao lưu với cô và trẻ, để hướng dẫn, bồi dưỡng cho giáo viên trong các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong năm học và trong quá trình thực hiện tôi có một số thuận lợi và khó khăn sau:

*Thuận lợi:

Trường mầm non Vạn Thọ là trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Trường xây dựng khang trang, sạch đẹp, có đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, là môi trường tốt để trẻ học tâp, vui chơi. CB, GV, NV trong nhà trường đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, 100% giáo viên trình độ đạt chuẩn và 97 % trên chuẩn. Trẻ đến trường được học theo đúng độ tuổi, trẻ ăn bán trú 100%

Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo và Phòng giáo dục Đại Từ về các hoạt động của nhà trường trong đó có công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.

Bản thân luôn tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề do phòng mở, tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn cụm. Tổ chức sinh hoạt  chuyên môn, chuyên đề trong nhà trường cho giáo viên tham gia.

Giáo viên trong nhà trường luôn yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình ,ham học hỏi, chủ yếu các cô là người địa phương, nên gần gũi, hiểu tâm lý của trẻ và phụ huynh học sinh.

Cha mẹ trẻ rất quan tâm đến tới con cái, đã có nhiều thay đổi quan niệm về cách nuôi dạy trẻ, tham gia nhiệt tình các hoạt động cùng các con khi được nhà trường, giáo viên mời tham gia.

* Khó khăn:

Khả năng ngôn ngữ và kỹ năng của trẻ khi sử dụng ngôn ngữ khi vào trường rất khác nhau, vì trẻ đến trường từ 2 tuổi đến 6 tuổi cho nên đòi hỏi mỗi đồng chí giáo viên phải có kỹ năng nhất định trong việc phát triển ngôn ngữ cho phù hợp với từng độ tuổi, đối với địa phương Vạn Thọ là một xã khó khăn trẻ ít tiếp xúc, tiếp cận môi trường sống hiện đại như trẻ ở thị trấn, thành phố cho nên ngôn ngữ của trẻ cũng có phần hạn chế, trẻ thường mang tâm lý nhút nhát, rụt rè, ngại giao tiếp với cô, với bạn.

Giáo viên còn gặp khó khăn khi xây dựng kế hoạch, một số giáo viên khi xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ, cho toàn thể lớp và cho cá nhân từng trẻ, giáo viên chưa nắm rõ khả năng của từng trẻ.

Năm học 2020-2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non, kế hoạch hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trường

Qua khảo sát thực trạng về đội ngũ giáo viên và học sinh của nhà trường khi tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ tại trường mầm non Vạn Thọ đầu năm học được kết quả như sau:

Tác giả: Vũ Thị Dậu
Nguồn: MN Vạn Thọ
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 60
Tháng 07 : 1.226
Năm 2021 : 10.297