Thực hiện kế hoạch số 151/KH- BCĐ ngày 14/9/2020 của ban chỉ đạo VĐHMTN huyện Đại Từ về việc vận động hiến máu tình nguyện năm 2020. Các đoàn viên công đoàn trường mầm non Vạn Thọ ...