Thursday, 04/06/2020 - 22:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Vạn Thọ

Kế hoạch thực hiện chỉ thị số:16/CT-TTG của thủ tướng chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2020. Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19

Thực hiện chỉ thi số:16/CT-TTG của thủ tướng chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2020. Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19;

Thực hiện công văn số: 598/SGDĐT – CTTT ngày 31/3/2020 của SGDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid – 19;

KẾ HOẠCH

Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTG của thủ tướng chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2020. Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19

 

Thực hiện chỉ thi số:16/CT-TTG của thủ tướng chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2020. Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19;

Thực hiện công văn số: 598/SGDĐT – CTTT ngày 31/3/2020 của SGDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid – 19;

Trường mầm non Vạn Thọ xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy chi bộ, nhà trường , các các đoàn thể, cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh và các em học sinh trong việc  thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp phòng, chống địc Covid -19;

Làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19  tới toàn thể CB, GV, NV, PH, học sinh . Chung tay cùng các cấp, các ngành chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết

2. Yêu cầu

Toàn bộ cấp ủy, nhà trường, các đoàn thể, các cá  nhân thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16/CT-TTg về các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 có  hiệu quả, không hình thức, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trong việc triển khai chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 hiện nay.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, quán trit, hc tập Chỉ thsố 16/CT-TTG của thủ tướng chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2020. Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19

Cấp ủy, các đoàn thể  tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị,  nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác nhân đạo trong tình Dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhà trường  căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tới toàn thể CB, GV, NV,PH để tất cả nắm bắt được các nội dung và thực hiện

 Các đồng chí Y tê, GV phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để nắm bắt tình hình sức khẻ của trẻ cũng như hướng dẫn, tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid – 19

2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị số: 16/CT-TTG của thủ tướng chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2020 triển khai đầy đủ tới toàn thể CB, GV, NV trong đơn vị

 - Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 16/CT-TTG của thủ tướng chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2020. Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19 . Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

-Tiếp nhận và sử lý các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về phòng, chống dịch bệnh, nắm bắt và báo cáo kịp thời cấp trên về tình hình đơn vị, sức khỏe của CB, GV, NV và học sinh

- Nhà trường  bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở;  tổ chức họp trường, thông báo trên nhón Zalo, fabook...

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn thể, cá nhân trong đơn vị (Có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể kèm theo)

-Tuyên truyền vận động CB, GV, NV, phụ huynh học sinh tự giác, nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động cung cấp thông tin, trung thực trong khi khai báo các di biến động của bản thân và những người liên quan khi có các yếu tố nghi nhiễm Covid -19.

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để quản lý các cháu tại nhà, nắm bắt tình hình sức khỏe hàng của các cháu và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch không để học sinh đi ra ngoài dẫn tới nguy cơ tập trung đông người, có biện pháp đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ,

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn CB, GV, NV, HS phòng chống dịch Covid -19

- Nên kế hoach mua sắm bổ xung các đồ dùng, trang thiết bị để phòng, chống dịch

- Các đoàn thể trong nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền vận động hướng dẫn mọi người cùng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, sẵn sàng tham sẵn sàng tham gia công tác phòng chống dịch cùng các cấp

IV.Tổ chức thực hiện

Các đoàn thể, cá nhân căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả cụ thể rõ ràng thực hiện về ban chỉ đạo nhà trường

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chỉ thị số:16/CT-TTg của thủ tướng chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2020. Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19. Căn cứ nội dung kế hoạch này các đoàn thể, cá nhân triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận

- Phòng GDĐT Đại Từ (b/c)

- UBND xã (b/c)

- Các đoàn thể, cá nhân trong nhà trường (t/h)

- Đăng tải trên Wesai nhà trường

- Lưu (VT)

TM. NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hường

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19

(Đính kèm kế hoach. số 28/QĐ-MNVT  ngày 02/04/2020

của Trường MN Vạn Thọ)

I. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo

1. Bà: Đinh Thị Hường – Hiệu trưởng: Trưởng ban

- Thực hiện nghiêm túc việc cách li xã hội 15 ngày từ 1/4 đến hết 15/4/2020 theo nội dung Chỉ Thị 16/CT- TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19 và Thực hiện công tác chỉ đạo nhà trường  thông qua email, nhóm zalo, facebook của trường

- Quản lý, chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm trước cấp trên về kết quả xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virut Corona gây ra tại đơn vị

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện Chỉ Thị 16/CT- TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19

- Tiếp nhận văn bản chỉ đạo của các cấp và triển khai đến CBGV; Ban hành các quyết định; Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch tại đơn vị

- Phân công nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo và CBGV tại đơn vị

- Tiếp nhận báo cáo của các bộ phận; Thực hiện các báo cáo về cấp trên

- Triển khai nhiệm vụ cho CBGVNV trong nhà trường

- Báo cáo tình hình sức khỏe của bản thân và Báo cáo các nội dung tiếp xúc với nhưng người thuộc đối tượng các f0- f4 và các đối tượng đi từ vùng dịch, ổ dịch trở về địa phương cho Ban chỉ đạo

2. Bà: Vũ Thị Dậu – Phó hiệu trưởng: Phó ban

- Thực hiện nghiêm túc việc cách li xã hội 15 ngày kể từ 01/4 đến hết 15/4/2020 theo nội dung Chỉ Thị 16/CT- TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19.

- Tiếp tục tham mưu với Hiệu trưởng, thực hiện công tác chỉ đạo và báo cáo hoạt động của nhà trường theo lĩnh vực nội dung công việc được phân công thông qua email, nhóm zalo, facebook của trường

- Tham mưu cho Hiệu Trưởng về kế hoạch phòng chống dịch bệnh covid – 19 và kế hoạch thực hiện Chỉ Thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19

- Viết bài tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, về việc thực hiện Chỉ Thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19 và đăng trên website của trường

- Tiến hành tuyên truyền tới toàn thể CBGVNV trong nhà trường, công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện cách li xã hội tới phụ huynh học sinh và CBGVNV qua Email, website, nhóm zalo, nhóm facebook của trường

- Thông báo tới phụ huynh học sinh cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch thông qua tin nhắn smas và trên website của trường khi có công văn chỉ đạo của cấp trên

- Giáo dục, nhắc nhở nhân viên trong trường không đăng bài, chia sẻ, phát tán những thông tin sai sự thật về dịch bệnh  trên mạng xã hội.

- Chỉ đạo nhân viên Y tế nhà trường tiến hành theo dõi sức khỏe và cập nhật thống kê tình hình sức khỏe của CBGVNV và học sinh, báo cáo Hiệu trưởng theo quy định

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc mua sắm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch của trường

- Báo cáo tình hình sức khỏe của bản thân và Báo cáo các nội dung tiếp xúc với nhưng người thuộc đối tượng các f0- f4 và các đối tượng đi từ vùng dịch, ổ dịch trở về địa phương cho Ban chỉ đạo

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công

2. Bà: Lê Thị Loan – Phó hiệu trưởng: Phó ban

- Thực hiện nghiêm túc việc cách li xã hội 15 ngày kể từ 01/4 đến hết 15/4/2020 theo nội dung Chỉ Thị 16/CT- TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19.

- Thay mặt BGH phối hợp với các đ.c giáo viên tại địa bàn Vạn Thọ giải quyết các vấn đề cấp bách tại trường trong thời gian cách ly xã hội khi cần thiết theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng

- Tiếp tục tham mưu với Hiệu trưởng, thực hiện công tác chỉ đạo và báo cáo hoạt động của nhà trường theo lĩnh vực nội dung công việc được phân công thông qua email, nhóm zalo, facebook của trường

- Tham mưu kế hoạch giáo dục cho học sinh trong thời gian nghỉ học

- Thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo về nề nếp và quy định chuyên môn, tăng cường công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của giáo viên, sẵn sàng cho các hoạt động chăm sóc, giáo dục khi trẻ đi học trở lại.

- Tổng hợp danh sách Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh có tiếp xúc gần và thuộc các đối tượng f1-f4 báo cáo Phòng Giáo dục và Đào Tạo Đại Từ và báo cáo Hiệu trưởng trong thời gian cách ly xã hội từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/4/ 2020

- Đăng tin, bài, các hoạt động của nhà trường về công tác phòng, chống dịch lên Website nhà trường.

- Giáo dục, nhắc nhở giáo viên trong trường không đăng bài, chia sẻ, phát tán những thông tin sai sự thật về dịch bệnh  trên mạng xã hội.

- Báo cáo tình hình sức khỏe của bản thân và Báo cáo các nội dung tiếp xúc với nhưng người thuộc đối tượng các f0- f4 và các đối tượng đi từ vùng dịch, ổ dịch trở về địa phương cho Ban chỉ đạo

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công

3. Bà: Hoàng Thị Hưng: Nhân viên  Y tế nhà trường: Phó ban

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid – 19  của Ban chỉ đạo nhà trường. Thực hiện cách li xã hội 15 ngày từ 1/4 đến hết ngày 15/4/2020 và thực hiện nhiệm vụ được phân công qua email, nhóm zalo, facebook của trường.

- Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh covid – 19, thực hiện cách li xã hội đối với toàn thể CBGVNV trong nhà trường.

- Tham mưu cho trưởng ban nội dung về công tác phòng, chống dịch bệnh kịp thời qua  mạng xã hội theo nhóm , email của trường

- Tham mưu cho trưởng ban về việc sử dụng nguồn kinh phí y tế mua sắm bổ sung đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị y tế, phục vụ công tác phòng, chống dịch của trường

- Theo dõi tình hình sức khỏe của CBGVNV và học sinh, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh trong nhà trường và trên địa bàn; Tiếp nhận thông tin từ phụ huynh học sinh, báo cáo PHT theo quy định.

- Phối hợp với y tế địa phương thăm khám bệnh, theo dõi sức khỏe cho học sinh có những biểu hiện ho, sốt….

- Báo cáo tình hình sức khỏe của bản thân và Báo cáo các nội dung tiếp xúc với nhưng người thuộc đối tượng các f0- f4 và các đối tượng đi từ vùng dịch, ổ dịch trở về địa phương cho Ban chỉ đạo

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công

5. Bà Lê Thị Phương Thảo : Bí Thư Đoàn Thanh Niên- Thành viên

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid – 19  của Ban chỉ đạo nhà trường. Thực hiện cách li xã hội 15 ngày từ 1/4 đến hết ngày 15/4/2020 và thực hiện nhiệm vụ được phân công qua email, nhóm zalo, facebook của trường.

- Phối hợp với bộ phận Y tế để tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện cách li xã hội cho phụ huynh của lớp mình và hướng dẫn cho đoàn viên của mình về công tác phòng, chống dịch bệnh qua Email, nhóm zalo, facebook của Đoàn Thanh Niên

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh của đoàn viên Đoàn Thanh Niên trong trường Email, nhóm zalo, facebook của chi đoàn

- Giáo dục, nhắc nhở đoàn viên Chi Đoàn không đăng bài, chia sẻ, phát tán những thông tin sai sự thật về dịch bệnh  trên không gian mạng.

- Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh về thực hiện cách li xã hội theo Chỉ Thị 16/CT – TTg của Thủ Tướng Chính Phủ

- Hướng dẫn cha mẹ trẻ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho trẻ; chăm sóc, quản lý trẻ ở nhà an toàn. Tư vấn cập nhật kiến thức phòng dịch, hướng dẫn cha mẹ trẻ tra cứu nội dung thông tin giáo dục, kiến thức phòng chống dịch cho trẻ;

- Hàng ngày chủ động liên hệ, trao đổi với phụ huynh học sinh ( thông qua điện thoại, Zalo, fabook...) để nắm bắt thông tin, giám sát sỹ số trẻ và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh của lớp mình, báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường.

- Thông báo đến phụ huynh các thông tin do Hiệu trưởng, PHT chỉ đạo thông báo

- Báo cáo tình hình sức khỏe của bản thân và Báo cáo các nội dung tiếp xúc với nhưng người thuộc đối tượng các f0- f4 và các đối tượng đi từ vùng dịch, ổ dịch trở về địa phương cho Ban chỉ đạo

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công

6. Bà Hà Thị Nhung – Chủ tịch Công đoàn: Thành viên

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid – 19  của Ban chỉ đạo nhà trường. Thực hiện cách li xã hội 15 ngày từ 1/4 đến hết ngày 15/4/2020 và thực hiện nhiệm vụ được phân công qua email, nhóm zalo, facebook của trường.

- Thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe CBGV

- Thực hiện các báo cáo về LĐLĐ huyện

- Kiểm tra, đôn đốc CB đoàn viên Công đoàn về công tác phòng, chống dịch bệnh (nCoV) và thực hiện cách li xã hội thông qua email, nhóm zalo, facebook Công đoàn

- Tuyên truyền thực hiện tuyên truyền về cách li xã hội theo Chỉ Thị 16/CT- TTg

- Chỉ đạo các cuộc vận động, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid – 19 khi các cấp các ngành phát động

- Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh về cách phòng, chống dịch bệnh và thực hiện cách li xã hội theo Chỉ Thị 16/CT – TTg của Thủ Tướng Chính Phủ

- Hướng dẫn cha mẹ trẻ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho trẻ; chăm sóc, quản lý trẻ ở nhà an toàn. Tư vấn cập nhật kiến thức phòng dịch, hướng dẫn cha mẹ trẻ tra cứu nội dung thông tin giáo dục, kiến thức phòng chống dịch cho trẻ;

- Hàng ngày chủ động liên hệ, trao đổi với phụ huynh học sinh ( thông qua điện thoại, Zalo, fabook...) để nắm bắt thông tin, giám sát sỹ số trẻ và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh của lớp mình, báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường.

- Thông báo đến phụ huynh các thông tin do Hiệu trưởng, PHT chỉ đạo thông báo

- Báo cáo tình hình sức khỏe của bản thân và Báo cáo các nội dung tiếp xúc với nhưng người thuộc đối tượng các f0- f4 và các đối tượng đi từ vùng dịch, ổ dịch trở về địa phương cho Ban chỉ đạo

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công

7. Các đồng chí tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng văn phòng

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid – 19  của Ban chỉ đạo nhà trường. Thực hiện cách li xã hội 15 ngày từ 1/4 đến hết ngày 15/4/2020 và thực hiện nhiệm vụ được phân công qua email, nhóm zalo, facebook của trường.

- Nghiên cứu, tham mưu cho Phó hiệu trưởng lập kế hoạch giáo dục phù hợp trong thời gian học sinh nghỉ học

- Tham mưu cho trưởng ban các biện pháp giúp học sinh học tập trong thời gian nghỉ học

- Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh về cách phòng, chống dịch bệnh và thực hiện cách li xã hội theo Chỉ Thị 16/CT – TTg của Thủ Tướng Chính Phủ

- Hướng dẫn cha mẹ trẻ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho trẻ; chăm sóc, quản lý trẻ ở nhà an toàn. Tư vấn cập nhật kiến thức phòng dịch, hướng dẫn cha mẹ trẻ tra cứu nội dung thông tin giáo dục, kiến thức phòng chống dịch cho trẻ;

- Hàng ngày chủ động liên hệ, trao đổi với phụ huynh học sinh ( thông qua điện thoại, Zalo, fabook...) để nắm bắt thông tin, giám sát sỹ số trẻ và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh của lớp mình, báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường.

- Thông báo đến phụ huynh các thông tin do Hiệu trưởng, PHT chỉ đạo thông báo

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh của tổ viên của tổ mình qua Email, nhóm zalo, facebook của chi đoàn

- Giáo dục, nhắc nhở giáo viên, nhân viên trong tổ của mình không đăng bài, chia sẻ, phát tán những thông tin sai sự thật về dịch bệnh  trên không gian mạng.

- Báo cáo tình hình sức khỏe của bản thân và Báo cáo các nội dung tiếp xúc với nhưng người thuộc đối tượng các f0- f4 và các đối tượng đi từ vùng dịch, ổ dịch trở về địa phương cho Ban chỉ đạo

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công

II. Nhiệm vụ của các cán bộ, giáo viên, nhân viên không thuộc Ban chỉ đạo

1. Giáo viên

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid – 19  của Ban chỉ đạo nhà trường. Thực hiện cách li xã hội 15 ngày từ 1/4 đến hết ngày 15/4/2020 và thực hiện nhiệm vụ được phân công qua email, nhóm zalo, facebook của trường.

- Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh về cách phòng, chống dịch bệnh và thực hiện cách li xã hội theo Chỉ Thị 16/CT – TTg của Thủ Tướng Chính Phủ

- Hướng dẫn cha mẹ trẻ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho trẻ; chăm sóc, quản lý trẻ ở nhà an toàn. Tư vấn cập nhật kiến thức phòng dịch, hướng dẫn cha mẹ trẻ tra cứu nội dung thông tin giáo dục, kiến thức phòng chống dịch cho trẻ;

- Hàng ngày chủ động liên hệ, trao đổi với phụ huynh học sinh ( thông qua điện thoại, Zalo, fabook...) để nắm bắt thông tin, giám sát sỹ số trẻ và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh của lớp mình, báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường.

- Thông báo đến phụ huynh các thông tin do Hiệu trưởng, PHT chỉ đạo thông báo

- Báo cáo tình hình sức khỏe của bản thân và Báo cáo các nội dung tiếp xúc với nhưng người thuộc đối tượng các f0- f4 và các đối tượng đi từ vùng dịch, ổ dịch trở về địa phương cho Ban chỉ đạo

- Thực hiện các nhiệm vụ hợp pháp khác khi được Hiệu trưởng phân công.

2. Nhân viên

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid – 19  của Ban chỉ đạo nhà trường. Thực hiện cách li xã hội 15 ngày từ 1/4 đến hết ngày 15/4/2020 và thực hiện nhiệm vụ được phân công qua email, nhóm zalo, facebook của trường.

- Thực hiện và xử lý kịp thời công văn đi, đến nói chung và trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch nói riêng

- Báo cáo tình hình sức khỏe của bản thân và Báo cáo các nội dung tiếp xúc với nhưng người thuộc đối tượng các f0- f4 và các đối tượng đi từ vùng dịch, ổ dịch trở về địa phương cho Ban chỉ đạo

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công

Trên đây là phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trường mầm non Vạn Thọ về công tác phòng, chống Covid – 19 . Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo trưởng ban để xem xét, điều chỉnh kịp thời./.

 

 

 

Tác giả: Vũ Thị Dậu
Nguồn: MN Vạn Thọ
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 151
Hôm qua : 175
Tháng 06 : 680
Năm 2020 : 11.947